Thông báo công nhận tốt nghiệp Bác sĩ YHCT hệ liên thông chính quy đợt 2 năm 2018

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo về việc công nhận tốt nghiệp Bác sĩ YHCT hệ liên thông chính quy đợt 2 năm 2018 cho 101 sinh viên
Ngày tháng: 02/08/2018 9:50 SA
Lượt xem: 2830
Cỡ chữ

Thông báo công nhận tốt nghiệp Bác sĩ YHCT hệ liên thông chính quy đợt 2 năm 2018