Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức học tập chính trị đầu khóa dành cho học viên

Hòa chung không khí tựu trường trên cả nước, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện, sáng 4/9 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã tổ chức học tập chính trị đầu năm học 2018-2019 đối với sinh viên năm thứ nhất của Học viện.
Ngày tháng: 04/09/2018 4:01 CH
Lượt xem: 3197
Cỡ chữ

Đây là việc làm thường niên của Học viện nhằm giúp các em tân sinh viên nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định đào tạo, rèn luyện của Bộ Giáo dục và đào tạo và của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam; Các em được Lãnh đạo các Khoa giới thiệu về các chương trình đào tạo của các Khoa chuyên ngành, cơ hội nghề nghiệp và hoạt động giảng dạy, đào tạo của Khoa. Đợt học chính trị đầu khóa còn là dịp để các em tân sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác HSSV; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, nhiệm vụ của sinh viên…

Các em sinh viên sẽ được trao đổi tâm tư, nguyện vọng của mình với các thầy cô. Qua đó các thầy cô sẽ nắm bắt được tình hình, nguyện vọng của các em và tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện trong công tác quản lý sinh viên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý sinh viên tại Học viện trong thời gian tới, đáp ứng tình hình thực tiễn và yêu cầu công tác.Đợt học chính trị đầu khóa được đánh giá tổ chức thành công, sau đợt học ý thức kỷ luật và chấp hành các nội quy, quy định của Học viện đã được các sinh viên nghiêm túc thực hiện, đồng thời phát huy được vai trò của Ban cán sự các lớp, Ban chấp hành các Liên chi đoàn trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng văn hóa học đường tại Học viện.
T/h: Lê Chính; Ảnh: Hùng Phúc