Cơ quan ban hành:

Loại văn bản:

Lĩnh vực:

Năm ban hành:

Nội dung tìm kiếm:

Tổng số văn bản: 1

Số hiệuNgày ban hànhTrích yếuXem văn bản
43/2007/QĐ-BGDĐT15/8/2007Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.